Impressum

Udruženje e-Transformacija

Sjedište

Džemala Bijedića 162/2

71000 Sarajevo

email: hello@e-transformacija.ba
web: e-transformacija,ba

Identifikacijski broj (ID broj)
4203246940005