Cyber Security Summit 2021

Iako je u Bosni i Hercegovini prisutna percepcija da su naše organizacije male i da nisu interesantne napadačima, činjenice govore drugačije. Navešćemo samo neke od pokazatelja:

  1. prosječna kompanija u Bosni i Hercegovini bude predmetom potencijalnog napada 1.513 puta sedmično;
  2. ukupna direktna šteta koju kompanije u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi između 2 i 3 miliona KM;
  3. Bosna i Hercegovina se susreće sa velikim nedostatkom kvalificiranih kadrova iz oblasti cyber sigurnosti.

Udruženje za digitalnu transformaciju u BiH u saradnji sa partnerom ALEM Sistem i pod pokroviteljstvom IBM Security za svoje članove i simpatizere 30.11.2021. godine u prelijepom ambijentu hotela Tarčin Forrest Resort organizovalo svoj prvi Cyber Security Summit.

Na ovom jedinstvenom događaju su učestvovali odlični predavači iz više različiith industrija od kojih su učesnici imati priliku saznati o:

  • Izazovima s kojim se kompanije susreću kada je u pitanju cyber security
  • Najčešćim vrstama cyber napada s kojim se naše organizacije susreću;
  • Šta to podrazumijeva „Zero trust“ kultura i kako ista pomoaže u odbrani kompanija
  • Cyber rizicima direktno povezanim sa eksternalizacijom;
  • I neke druge.

Na ovom događaju učesnici su također saznali koje aktivnosti Alem sistem poduzima s ciljem pomoći malim i srednjim preduzećima.

Posebno nam je zadovoljstvo da su ovaj događaj već prepoznale organizacije poput značajne naše članice NLB Banka, ali i Siemens Rail Mobility, BH Telecom i naravno IBM Security-a koji je pokrovitelj ovog odličnog događaja.